Grafisk Profil
Visit Östersund AB har i uppdrag att utveckla besöksnäringen och profilera Östersunds kommun som destination. För alla företag är det viktigt att ha en tydlig profil. Genom att vara konsekvent i vårt uttryck ökar vi igenkänningen och får bättre genomslag i vår kommunikation. En tydlig grafisk profil kommer publiceras - har du frågor kring användandet innan det - kontakta oss på Visit Östersund!
Loggor för nedladdning:


 

 

1radig rgb blå

2radig rgb blå