In English »

ALLMÄNNA BETALNING- & RESEVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Destination Östersund  (Destination Östersund-DO) och Dig som själv eller genom annan träffar avtal med DO enligt bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, aktivitet eller transport eller köp av annan produkt och tjänst, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?
Ansvarig arrangör är Destination Östersund AB, Rådhusgatan 44, 831 82 ÖSTERSUND, tel +46 (0)63 701 17 00, orgnr 556798-5592. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

När blir min bokning bindande?
Bokningen gäller för såväl DO som för Dig så snart DO bekräftat bokningen eller du inom avtalad tid har erlagt betalning för bokningen.

Vad, när och till vem skall jag betala?
Du skall betala angett pris för din bokning. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Kortbetalning
Du kan använda kort som är anslutna till Mastercard och VISA. Hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället.

Säkerhet
DO använder sig av Dibs vid betalning online. De erbjuder betaltjänster och hanterar kunders finansiella information. Det är därför självklart att säkerhetslösningar är vitala delar i DIBS processer och system. Utöver PCI certifieringen har DIBS fokuserat på säkra betallösningar med 3D-Secure och det egenutvecklade säkerhetssystemet DIBS Defender. För mer information besök www.DIBS.se

Vad gäller om jag vill avboka?
Här kan du ändra och/eller avboka din bokning 
Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.

Evenemangsbiljetter återbetalas ej.

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor.
Här kan du ändra din bokning

Vad händer om något går snett?
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för dig, så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om ett evenemang som ingått i bokningen ställs in med kort varsel, återbetalas endast beloppet för det inställda evenemanget.

Fel eller brister som uppstår under er vistelse skall rapporteras omedelbart, i första hand till leverantören av produkten (ex. boendeanläggningen eller aktivitetsarrangören). Om Du underlåtit att söka rättelse under er vistelse och därmed ej givit leverantören möjlighet att rätta till eventuella fel/brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras till DO under er vistelse alternativt skriftligen till oss senast 10 dagar efter avresa.

Vad händer om jag och leverantören inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till DO med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning
Du får handlingar och övriga uppgifter före din bokning börjar gälla
Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson)
Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning

Vad har jag för skyldigheter?
Du har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas
Informera dig om gällande villkor för avbokning/ändring av din bokning
Du ska följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för just den produkt du bokat. Den informationen får du vid bekräftelsen.
Vid klagomål på produkten skall det omedelbart framföras till leverantören av produkten.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
För att fullfölja er beställning kommer dina personuppgifter att lagras elektroniskt. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PuL ansöka om detta. Vänligen meddela DO skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från kundregistret.

SÄRSKILDA VILLKOR
Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med DO måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Betalning
Full betalning sker direkt vid bokningstillfället. Endast kortbetalning accepteras. Detta gäller även vid bokning per telefon via DO betalar du hela beloppet via länk som bifogas din e-postbekräftelse inom tre dagar från erhållande denna.

Avbokningskostnader för tillfälligt boende i samband med större evenemang tex Skidskytte VM 2019
Avbokning som sker 181 dagar eller tidigare innan ankomst debiteras med 150 kronor/bokning och tillfälle.
Avbokning som sker 180-91 dagar innan ankomst debiteras med 10 % av bokningens pris.
Avbokning som sker 90-31 dagar innan ankomst debiteras 20% av bokningens pris.
Avbokning som sker 30-0 dagar innan ankomst debiteras 100% av bokningens pris.

Avbokningskostnader logi
Avbokning som sker från bokningstillfället och fram till 15 dagar innan ankomst är kostnadsfri.
Avbokning som sker 14-3 dagar innan ankomst debiteras med 20% av bokningens pris.
Avbokning som sker 2-0 dagar innan ankomst debiteras med 100% av bokningens pris.
Ev. avgifter/ändringsavgift återbetalas ej.
Vissa produkter kan ha andra avbokningsvillkor, dessa blir meddelade separat via bekräftelsen.

Avbokningskostnader vinterbadet
Vid avbokning som sker 14-7 dagar innan baddatum återbetalas 80% av bokningssumman.
Vid avbokning som sker 7-0 dagar innan baddatum sker ingen återbetalning.

 

Ändringskostnad vid samtliga bokningar
150 kronor/bokning och tillfälle.

Övriga villkor vid boendebokning
Ankomst/Avresa
Ankomst: Tidigast 15.00 ankomstdagen
Avresa: Senast 11.00 avresedagen

Städning vid boende i stuga
Vid avresa skall stugan städas och all använd utrustning diskas.

Övrigt
Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller. Du som bokat ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Eventuella förluster av inventarier eller skador skall regleras innan avfärd.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

DO reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför DOs kontroll.