fbpx
In English »

Information Coronaviruset - Covid-19

Från den 8 december 2021 har regering, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, infört restriktioner för att minska smittspridning av covid-19 (coronavirus).

Steg 1
?För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:
– alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 
? Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:
– Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil, använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 
? Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:
– Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
– Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.
– Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
– Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
– Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.
 
? Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera:
– den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.
 
? Allmänna råd till serveringsställen
Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:
– begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Steg 2

 

Flera åtgärder kommer att införas från och med den 23 december 2021.
Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

De nya åtgärderna gäller bl.a.:

?För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
?Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
?Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
?Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
Samtliga av de åtgärder som sätts in från och med 23 dec och mer information om läget och fler steg i smittskyddsåtgärderna hittas här.

 

Evenemang

Vaccinationsbevis

Från den 1 december 2021 kan vaccinationsbevis tillämpas av arrangörer vid evenemang inomhus med fler än 100 personer. Om arrangören väljer att tillämpa  vaccinationsbevis skall också grundläggande smittskyddsåtgärder tillämpas.
Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Information kring åtgärder, flyttade och eventuellt inställda evenemang se länkar nedan för olika biljettsystem:
Ticketmaster: klicka här!
Nortic: klicka här!
Tickster: klicka här!

För mer information och samtliga av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, besök: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/december/nya-atgarder-for-att-begransa-spridning-av-covid-19/