fbpx
In English »

Konst & Utställning / Kultur & Historia

The Sami reindeer people of Alaska

Samiska renskötare i Alaska

1894 och 1898 kom totalt 137 samiska renskötare och deras familjer från Norge och Finland till Alaska. De var anställda av USA:s renskötselprojekt för att lära ut renskötsel till Yup’ik- och Inupiaqfolken i Alaska. De arbetade till en början med renar som förts till Alaska redan 1892 av tjuktjer, renskötare från den ryska Tjuktjerhalvön. I expeditionen 1898 kom 118 samer tillsammans med 538 renar, renlav, vallhundar, 419 pulkor, seltyg, skidor och annan utrustning som behövdes i renskötseln.

När den tvååriga kontraktstiden i renskötsel projektet löpte ut, kom några av samerna att bosätta sig och bilda familj i Alaska. En del gifte in sig i inhemska familjer, en del förlorade kontakten med släkten hemma och några återvände till Norge. Runt 1910 fungerade renskötseln hos Inupiaq och Yup’ik väl. En del av samerna fortsatte i renskötseln med egna hjordar. Andra deltog i utvecklingen av transporter med dragren, som blev ett komplement till systemet med slädhundar innan flygets dagar. Omkring 1914 uppstod ett kommersiellt intresse för renkött, som ledde till ytterligare tryck på renskötselmetoder och på hjordarnas storlek.


Fotoutställningskapad av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i samarbete med Báki, The International Sami Journal och Sami Cultural Center of North America

Gå tillbaka

Fakta:

Gaaltije - Saemien museume
07 maj - 05 augusti 2024
Gratis
11:00
Arrangör: Stiftelsen Gaaltije, Östersunds

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Visa alla evenemang »