In English »
  • Naturreservat Jämtland

  • Naturreservatet Tysjöarna

Tysjöarna

Tysjöarna är ett av världens största blekeområden.

Förutom de stora blekefälten finns också flera källor och rikkär med kalktuffbildning. I den fuktiga och kalkrika miljön lever många sällsynta djur och växter.

Ett naturreservat som fylls av tranornas sång och svenarnas trumpetande redan i april. Tofsvipa, storspov och brushane befolkar även stränderna tidigt. I maj och juni fylls Tysjöarna av långbenta vandrare så som strandpipare, mosnäppa och småsnäppa.

Den södra sjön torkar upp under sommaren, så vill man klättra upp i det fågeltorn som finns vid den södra sjön är det att rekommendera tidigt under säsongen. Under sommaren är det mot den norra sjön och dess två fågeltorn man ska bege sig om man vill få syn på de häckande fåglarna.

Bläsand, kricka, tofsvipa, rödbena, svarthakedopping och fisktärna är andra fåglar som kan visa sig i Naturreservatet.

Tysjöarna är tillgänglighetsanpassade från den norra ingången med ramp, torn och rastplats. Till den södra sjön går en stig från parkeringsplatsen vid E14 genom skog och öppten mark. Sjöarna är sammankopplade med en skyltad, 7 km lång, stig.

För blekefälten gäller tillträdesförbud mellan 15 april till 31 juli. Håll dig till stigar, spänger och torn så stör du inte de häckande fåglarna.

Faciliteter:

  • Naturreservat
  • Tillgänglighetsanpassat
  • Rastplats
  • Torn
  • Ramp

Avstånd:

Östersund Centrum: 7 km
Åre Östersund Airport: 16,8 km
Östersund Centralstation: 8 km

Kontakt:

Tysjöarna, Jämtland