Meny
Uppdrag & Styrelse

Destination Östersund/Visit Östersund utvecklar och marknadsför bilden av Östersund till besökare, kongresser, möten och evenemang. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Östersund som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. 2018 omsatte besöksnäringen i Östersund 850 Mkr och vi hade över en miljon gästnätter (varav 460 000 kommersiella gästnätter).

 

 

 

Styrelse
Ordförande:
Katarina Magnusson

Ledamöter:
Anna Rex
Johan Fryksborn
Annette Lindow
Magnus Trense

Suppleanter
Björn Hemmingsson
Johnny Jonsson
Erik Odén

Destinationschef
Martin Sahlberg martin.sahlberg@destinationostersund.se