Meny

Mjällestigen

Stigen är 2,5 km lång och går mest på vägar och lättgångna stigar. Partiet över Öneberget, med fornborgen, har en terräng som delvis är brant, men vid den branta nedfarten från berget finns trappor och ledstång.

Starta där parkeringsplatser är markerade på kartan och gå gärna stigen medurs. Stigen berättar om Frösöns viktiga roll under järnåldern, men även något om natur och vad som kanske göms i Storsjön.

Bynäset

Bynäset hittar man på Frösön vid Cronstadsväg. När man har passerat Frösö Park Hotell, finner man en skylt med Bynäset någon km bort och man svänger vänster ned mot vattnet. Här hittar man fina stränder som finns både på norra och södra sidan av halvön. I folkmun kallas detta område för “Östersunds Riviera”. Norra sidan bjuder på en lång svart sandstrand, sandbotten och öppna gräsytor för lek och picknick. På sommaren finns även en liten kiosk öppen- Västbyviken.

Vid vackra Bynäset kan du promenera, löpa, cykla runt halvön på en sträcka om ca: 7 km. Ta gärna med dig en ryggsäck och gå runt på den natursköna platsen. När du känner dig varm kan du ta ett dopp vid stranden. Området är skyddat p.g.a att det tidigare varit ett militärt övningsområde. Utsikten är något alldeles extra med Åreskutan och Oviksfjällen.

Stengårdsstigen

Stigen är drygt 3 km lång och i huvudsak lättgången. Höjdskillnaden är närmare 100 m . Vid Frösö camping är det bra att starta. Från receptionen går man ner till campingens nedre del, där man stöter på den markerade stigen.

Stengårdsstigen går nerför backen till en av Frösöns bevarade byvägar, där det bl.a. berättas om gården Mickelsgård och Vallsundets färjeläge. Stigen berättar om Frösön under de senaste århundradena men också om fornlämningar från järnåldern.

Kyrkstigen

Stigen går på väl upptrampade stigar och vägar och är lättgången. Den är 3 km lång. Vid Frösö kyrka finns en parkering och det är en naturlig start för stigen, men även vid Sommarhagen går det att parkera och börja vandringen.

Stigen berättar om Frösö kyrka och om gården Hovs historia, som går tillbaka till järnåldern för mer än 1000 år sedan. Petersons-Bergers Sommarhagen passeras och vidare till Arnljotlägden, som är spelplatsen för dramat Arnljot varje år i juli månad.

Ändsjön

Ändsjön är ett naturreservat som ligger mellan Östberget och Frösö kyrka på Frösön, Jämtland, och är ett Natura 2000-område.
Det är Frösöns enda sjö och är ett paradis för både fåglar och besökare. Eftersom den ligger intill vägar, busslinjer och bostadsområden är den ett populärt besöksmål året om. Skogsmarken runt sjön är ett viktigt närströvområde med stigar som går kors och tvärs.

Frösö Skans

Sväng vänster 500 m efter Stocketitt och åk 1100 m till en parkering på vänster sida innan Kungsgården. En 150 m lång gångstig leder ner till Frösö skans.

Skansen har sin historia under 1600-talet. Under detta århundrade utkämpades flera krig mellan Sverige och Danmark-Norge. Skansen belägrades vid två tillfällen och fick ge upp mot dansk/norska trupper. 1645 överlämnades Jämtland till Sverige vid Frösö skans.

Östbergets kulturstig

Naturstigen är 1,7 km lång och passar utmärkt för motionsrundan eller för en kortare helgutflykt med fika. Den startar vid parkeringen längst uppe vid den nya infarten vid Utsiktstornet. Det finns plats att parkera både bil och cykel. Vid starten finns en informationstavla om leden och efter leden finns informationstavlor där man kan lära sig mer om den jämtländska naturen. Under sommarsäsongen finns ett café och möjlighet att gå upp och titta på utsikten genom kikare vid utsiktstornet.
Leden går genom ett kuperat skogslandskap. Det är bra att ha kängor, då leden delvis kan vara lite blöt och med en del rötter på stigen.

I slutet av leden finns även en fångstgrop samt en fin utsiktspunkt med fikabord, där man kan äta medhavd matsäck.