fbpx
In English »

Spana på fåglar

Med det stora och ökade intresset för friluftsliv och att vistas i naturen har också nyfikenheten kring fågelskådning fått en renässans. Det är en enkel aktivitet som passar de allra flesta och fåglarna finns runt omkring oss nästan oavsett var man befinner sig. Runt Östersund och i övriga Jämtland finns många möjligheter att uppleva fågellivet i olika miljöer. Och det fina i kråksången är att det är upp till dig som utövare att välja ambitionsnivå. Alltifrån spaning i Badhusparken i centrala Östersund för att titta på olika änder, till att ge sig ut på en längre utflykt i skog och mark. Fågelskådning är dessutom en åretruntaktivitet, även om mångfalden och intensiteten är som störst under våren och sommaren.  
 

En kikare både underlättar och förhöjer upplevelsen. En fågelbok kan också vara trevligt att ha med sig. Glöm inte att visa hänsyn, undvik att störa fåglarna (särskilt viktigt under häckningsperioden) och, självklart, lämna inget skräp efter dig. 

Ändsjön fågelskådning

Ändsjöns naturreservat

En av de finaste och mest lättillgängliga fågellokalerna är utan tvekan Ändsjöns naturreservat på Frösön. Runt sjön går en 3 km iordningställd vandringsled och längs leden finns två fågeltorn. Tornet i den södra änden är nybyggt under 2023 och tillgänglighetsanpassat. Sjön är grund och omgiven av mycket vass och här finns en stor variation av olika arter. Den stora kolonin av skrattmås kan man inte undgå, vare sig att se eller höra. Olika arter av änder i finns i stor mängd, t.ex. skäggdopping, svarthakedopping, brunand, sothöna och kricka. 

Ett par tranor brukar ofta häcka här, liksom den bruna kärrhöken, som man ofta ser flygspana över vassen efter byte. I skogen runt sjön finns också olika arter av småfåglar. Under senvåren och försommaren är fågelsången intensiv, särskilt morgon och kväll. Rödhakesången är vacker, i vassruggarna brukar blåmesen söka föda och den större hackspetten hörs ofta trumma på trädstammarna. 

Karta över Ändsjön

Fågelskådning ÖstersundÄndsjön Frösön

Fågelskådning Östersund

Tysjöarnas naturreservat

En annan fin fågellokal nära Östersund är Tysjöarnas naturreservat, strax väster om stan längs med E14. Även här finns vandringsleder runt sjön, samt flera fågeltorn. Dessutom har man byggt en lång träramp, som skapar tillgänglighet för rullstolsbundna och barnvagnar. Här finns också iordningställda rastplatser och toaletter. Sjön är både ett rastställe för flyttfåglar och häckningsplats för ett flertal arter. Många olika vadarfåglar uppehåller sig här, t.ex. rödbena, storspov, större och mindre strandpipare. 

Fågelskådning Östersund

I skogen

På Frösön och runt Östersund finns många fina skogsområden där man kan uppleva ett delvis annat fågelliv än vid fågelsjöarna. I skogsmiljön dominerar småfåglarna, där olika arter mesar är vanliga, t.ex. blåmes, talgoxe, talltita, den säregna nötväckan, som kryper med huvudet nedåt längs trädstammarna och olika finkar både kan både ses och höras. Men du hittar också större arter som olika skogsfåglar och med lite tur kanske en orre visar sig. Den större hackspetten är tämligen vanlig och lätt att lokalisera genom ljudet när den hackar på trädstammarna.

Här söker såväl duvhök som sparvhök sin föda, men oftast ser man bara en skymt av dessa arter, när de skickligt navigerar i hög fart mellan trädstammarna. I skog med anslutning till öppna fält kan man också få syn på tornfalken. Ett bra tips när man vill uppleva fåglar i skogsmiljö är att leta upp en liten glänta i skogen som skapar överblick, gärna där man ser eller hör att det finns fåglar i närheten. Sedan sätter du dig helt enkelt där och låter fåglarna komma till dig. Genom att sitta stilla vågar sig fåglarna fram, ofta på väldigt nära håll. Exempel på trevliga skogsområden är toppen på Frösöberget, där man kan utgå från utsiktstornet och följa olika stigar in i skogen. Som bonus får man dessutom en fin utsikt över Storsjön och stan. Ett besök på Frösöberget kan med fördel kombineras med ett besök vid Ändsjön. 

 

Ett annat fint område är Andersöns naturreservat, en dryg mil väster om Östersund. Här finns anlagda vandringsstigar med iordningställda rast– och grillplatser. En fin skogsmiljö uppblandad med kultur- och odlingslandskap. På våren och försommaren ser man ofta storspov, tofsvipa och trana på de öppna fälten och inne i skogen sjunger bofiken. Den större hackspetten hör man ofta på långt håll och är lätt att lokalisera genom det karaktäristiska ljudet när den hackar på trädstammarna. 

 Karta över Andersön.  

Fågelskådning Jämtland

Till fjälls

Fågellivet i fjällen är skiljer sig i många avseenden från andra miljöer, med en rad olika specifika arter. I fjällmiljön är kanske inte mängden fåglar är lika stor och ju högre upp man kommer desto färre blir antalet arterFördelen är å andra sidan att man befinner sig i öppen terräng och ser långt. I den mer låglänta fjällterrängen kan man uppleva den vackra blåhaken, bergfink med sitt karaktäristiska läte och ängspiplärka. Här jagar också vår minsta falk, stenfalken. I anslutning till lite större rinnande vattendrag uppehåller sig gärna strömstaren.

På kalfjället är ljungpiparen en av karaktärsfåglarna och man har god chans att få se både dalripa och fjällripa. Rödbenor ses ofta i anslutning till våtmarker och är tillgången på smågnagare god är chansen god att man får se fjällvråken sväva i skyn, med lite tur också fjällabben. På högre höjd utgör fjällpiparen, stenskvättan och snösparven karaktärsarter.    

Med utgångspunkt från Östersund finns flera olika fjällområden inom en timmes bilresa, t.ex. Bydalsfjällen, Vålådalen och Åreskutan. Ytterligare 45 min längre västerut finns andra intressanta områden för fågelskådning vid fjällen runt Storulvån och Storlien. Om man befinner sig i det här området måste även Ånnsjön framhållas, vilken anses vara en av Jämtlands finaste fågellokaler. Sjöns läge i nära anslutning till fjällmiljön skapar förutsättningar för en mångfald av olika arter, både med anknytning till sjö, våtmark och fjällmiljö. Här finns flera fågeltorn och anlagda stigar. 

Läs mer om Ånnsjöns fågelstation.

Mer information

Ett litet axplock av fågellivet. Möjligheterna är många och du väljer själv vad som känns lockande. Greppa kikaren, ge dig ut och upplev fågellivet! Läs mer om olika fågellokaler runt Östersund och i Jämland på Jämtlands läns ornitologiska förenings hemsida. 

Fågelskådning