fbpx
In English »

Integritets- & Cookiepolicy Destination Östersund AB

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Nedanstående generella information riktar sig till dem som kan ha personuppgifter lagrade hos Destination Östersund AB (org.nr 556798-5592) med dotterbolag. Vi beskriver till exempel hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Se dina valda Cookie-inställningar här. [cookie_settings]

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara  personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilken typ av information samlar vi in och hur använder vi den?

Vi samlar in information som hjälper oss att förse dig med informationsutskick, offerter, förfrågningar och andra typer av utskick samt för att kunna tillhandahålla, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Dessutom behöver vi personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden och exempelvis deltagande i enkäter, tävlingar och/eller event.

Vi är även måna om att försöka förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, förebygga brott mot företaget. Det kan exempelvis handla om skräppostutskick, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpevillkor.

Vanligtvis lagrar vi endast namn och e-postadress, men i vissa fall även adress- och telefonuppgifter. Vid tecknande av avtal ingår även person- eller organisationsnummer.

Vi har även en rättslig förpliktelse att samla in dina personuppgifter för att kunna hantera bokningar/köp, till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Information som vi använder för olika utskick kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Detta kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Med vilka delar vi din information?

Dina personuppgifter kommer främst att hanteras av Destination och Visit Östersunds personal. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden; ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Exempelvis kan det vara handla om betallösningar, biljettköp, bokningar, sociala medier och IT-företag för drift, support och underhåll av våra IT-lösningar.
Samtliga dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

–        Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
–        Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
–        Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Detta gäller emellertid inte uppgifter som

lagen kräver att vi behåller.
–        Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Var kommer uppgifterna att lagras?

Dina uppgifter kommer att lagras inom Europeiska Unionen. Om överföring sker till land utanför EU kommer vi att informera dig om detta.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 20 juni 2018.

Kontakt

Det är Destination Östersund AB som är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor angående detta, kontakta oss på följande adress:

Destination Östersund AB
Storgatan 27
831 30 Östersund

Tel. 063-701 17 00 (Turistcenter)
E-post: info@destinationostersund.se