In English »
  • Wilhelm Pettersson- Berger

  • Naturreservat Jämtland

Vandra i Östersund med omnejd

I Östersunds närområde finns flera små vandringsstigar och turer för det kortare vandringen.

Lederna som varierar mellan 2km till 7km. Lederna går efter gångvägar, skogsstigar, cykelvägar och bilvägar.

Kontakt:

Tel. bokning: +46 63-701 17 00